Lederskap og driftsstyre

Oslo misjonskirke er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste organ. Årsmøtet velger et lederskap (styre) som leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastor.

Lederskapet 2019 ledes av Sverre Walseth og består av:

Fra venstre: Elisabeth Bø (nestleder), Line Sødal (admin.leder), Håvard Hesselberg, Dag Tvedt, Helge Gravdahl-Egeland, Per A. Noreng (pastor), Amund Tobias Måge Areklett, Sverre Walseth (leder), Erik Andreassen (hovedpastor) og Line Vigdal.

Lederskap og driftsstyre

Menigheten har også to andre styrer som rapporterer til lederskapet; Drifstyret og styret for vår barnehage; Abildsø menighetsbarnehage. 

Driftsstyret har ansvar for bygg og utleie - det vi kaller Fellesskapshuset. Leder av driftsstyret er Sveinung Dyrdal. Barnehagestyret ledes av Håkon Sæther.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Veien hit

Finn frem

Powered by Cornerstone